PhotoSpace.pl

Regulamin korzystania z studia

 1. Studio PhotoSpace czynne jest “na telefon” 24h/dobę 7 dni w tygodniu, a wynajem jest możliwy po uprzedniej rezerwacji telefonicznej, mailowej lub z formularza rezerwacji, dostępnego na stronie www.
 2. Opłata za wynajem studia naliczana jest za czas zarezerwowanych godzin. Po przekroczeniu zarezerwowanego czasu naliczana jest opłata za każdą kolejno rozpoczętą godzinę zgodnie z cennikiem.
  W święta i dni ustawowo wolne od pracy do ceny regularnej należy doliczyć + 20%.
 3. Studio PhotoSpace zobowiązuje się udostępnić lokal najemcy w godzinach ustalonych w rezerwacji. Wydłużenie czasu najmu jest możliwe po konsultacji z wynajmującym. Opłata będzie naliczana za każdą kolejno rozpoczętą godzinę według cennika.
 4. Pełną odpowiedzialność za szkody i nieszczęśliwe wypadki podczas najmu ponosi najemca i osoby z nim współpracujące. Wiąże się to z pokryciem kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
 5. Najemca zobowiązany jest do pozostawienia sprzętu i lokalu w takim samym stanie w jakim je zastał.
 6. W studiu obowiązuje zakaz palenia (pomijając potrzeby sesji).
 7. Rezerwacja wymaga potwierdzenia przez najemcę oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 50% kwoty rezerwowanych godzin, w czasie nie dłuższym niż 24h od złożenia rezerwacji. W wypadu braku potwierdzenia jak i niewpłaconej zaliczki, rezerwacja zostanie anulowana.
 8. Odwołanie rezerwacji do 48h przed wyznaczonym terminem jest bezpłatne, krótsze niż 48h wiąże się z brakiem zwrotu zaliczki, natomiast w czasie krótszym niż 24h jest płatne 100%.
 9. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu i obowiązek jego przestrzegania.